कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय

रुकुम (पश्चिम)

बोलपत्र
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रमका लागि कृषि सामाग्री खरिद सम्बन्धी सूचना बोलपत्र 2079-12-27 rukum विवरण हेर्नुहोस्