कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय

रुकुम (पश्चिम)

 • मिन बहादुर के.सी
  मिन बहादुर के.सी

  कार्यालय प्रमुख

  ९८५७८२५०८०

 • लाल बहादुर भण्डारी
  लाल बहादुर भण्डारी

  सूचना अधिकारी

  ९८५७८२४२११

परिचय
कानूनी दस्ताबेज
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
कृषि विकास रणनीति २०७२ 2080-03-03
राष्ट्रिय भू-उपभोग नीति, २०६९ 2077-12-12
नक्सा 2077-12-06
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
संबिधान सभा सचिबालय 2077-12-06
नेपालको संबिधान 2077-12-06
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
कर्णालि मूल्ल्यवान लोगो सम्वन्धी मापदण्ड 2080-03-03
अर्गानिक(प्राङ्गारिक) कृषि मिसन कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७६ 2077-12-06
ग्रामिण कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत संभार कार्यविधि, २०७५ 2077-12-06
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
अर्गानिक (प्राङ्गारिक) कृषि मिसन कार्यक्रम संचालान निर्देशिका, २०७६ 2077-12-06
सूचना तथा समाचारहरु
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धमा 2080-10-15
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना 2080-01-29
मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारका लागि निवेदन पेश सम्बन्धी सूचना 2080-01-25
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रमका लागि कृषि सामाग्री खरिद सम्बन्धी सूचना 2079-12-27
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
पात्रो

फेसबुक