कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय

रुकुम (पश्चिम)

महत्वपूर्ण लिंक
क्र.सं कार्यालयको नाम लिंकहरु
1 आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश http://moial.karnali.gov.np/np/
2 कृषि विकास निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश http://dold.karnali.gov.np/
3 भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश http://molmac.karnali.gov.np/
4 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश http://ocmcm.karnali.gov.np/