कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय

रुकुम (पश्चिम)


सूचना तथा समाचारहरु
क्र.सं शीर्षक प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 सूचनाहरु 2078-05-20 View
2 प्राविधिक विद्यालय मार्फत सिक्दै कमाउदै कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2078-05-20 admin View
3 शदरमुकाम लक्षित तरकारी आत्मनिर्भर कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना 2078-05-20 admin View
4 व्यवसायिक खाद्यान्न बालि प्रवर्द्धन (बिउ उत्पादन) कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना 2078-05-20 admin View
5 कृषि व्यवसायमा विधुत प्रयोग गरि सिंचाई गर्ने कृषकका लागि विधुत महशुलमा अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना 2078-05-20 admin View
6 जमिन भाडामा लिई खेति गर्न कृषकक लागि जमिन भाडामा अनुदान कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना 2078-05-20 View
7 व्यवसायिक कृषकका लागि यान्त्रिकरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना 2078-05-20 admin View
8 विउ उत्पादन कार्यक्रममा सहभागिताका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना 2077-11-16 View
9 सिंचाई योजनाको नाम सम्बन्धी सूचना 2077-06-08 admin View
10 सहकारी नमुना गाउँ कर्य्करमको निरन्तरताका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 2077-06-08 admin View
11 महिला सहकारी मार्फत कृषि उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 2077-06-08 admin View
12 टिष्युकल्चर निर्माण तथा संचालनमा निरन्तरताका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 2077-06-08 admin View
13 कृषि सिंचाई निर्माणका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना 2077-06-08 admin View
14 ओर्गानिक मोडेल गाउँ विकाश कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धीसूचना 2077-06-08 admin View
© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, रुकुम
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.