कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय

रुकुम (पश्चिम)


लिंकहरु
क्र.सं कार्यालयको नाम कार्यालयको लिंक
1 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश http://ocmcm.karnali.gov.np/
2 भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश http://molmac.karnali.gov.np/
3 कृषि विकास निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश http://dold.karnali.gov.np/
4 आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश http://moial.karnali.gov.np/np/
© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, रुकुम
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.