कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय

पश्चिम रुकुम


Prakash Dhami

वरिष्ठ कृषि अधिकृत

मिन बहादुर के.सी

कार्यालय प्रमुख
Nirmal

सूचना अधिकारी

महेश कुमार बिष्ट

प्रा.स.
9858037678
हाम्रो बारेमा

कानुनी दस्ताबेज
शीर्षक डाउनलोड
किसान-सरकार हातेमालो कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५
ग्रामिण कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत संभार कार्यविधि, २०७५
कृषि सिचाई कार्यविधि-२०७५
कृषि हाटबजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा संचालान कार्यविधि, २०७५
साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट)विकास कार्यक्रम्संचालन कार्यविधि-२०७३
व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (व्लक) विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३
कर्णाली प्रदेश बेरोजगणर युवणहरुको समूह मणर्ात सणमूहहक पशुपन्छी पणलन कणयाक्रम कणयन्ावयन कणयहावधि, २०७५
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
नेपालको संबिधान
संबिधान सभा सचिबालय
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
अर्गानिक (प्राङ्गारिक) कृषि मिसन कार्यक्रम संचालान्निर्देशिका, २०७६
थप हेर्नुहोस्
सूचना तथा समाचारहरु
शीर्षक डाउनलोड
सिंचाई योजनाको नाम सम्बन्धी सूचना
सहकारी नमुना गाउँ कर्य्करमको निरन्तरताका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना
महिला सहकारी मार्फत कृषि उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना
थप हेर्नुहोस्

© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, रुकुम
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.