Government of Karnali Province

Ministry Of Land Management, Agriculture & Co-operative

Directorate of Agriculture Development

Agriculture Development Office

Rukum (West)


Prakash Dhami

Senior Agriculture Officer

मिन बहादुर के.सी

कार्यालय प्रमुख
Nirmal

Information Officer

महेश कुमार बिष्ट

प्रा.स.
9858037678
About Us

कृषि ज्ञान केन्द्र, रुकुमको रुपमा सेवा प्रदान गर्दै आएको यस कार्यालयमा आ.ब २०७६/७७ बाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली  प्रदेश अन्तरगतको कृषि विकास निर्देशनालय अन्तरगत रही कृषि विकास कार्यालयको नाममा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । स्थानीय समस्यामा आधारित परीक्षण गर्ने, प्रयोगशाला सेवाहरु, प्राविधिक र कृषकहरुको क्षमता विकास, स्थानीय कृषिका निकायहरुलाई प्राविधिक पृष्ठपोषण बीउ विजन तथा उन्नत नश्लको श्रोतकेन्द्र विकास, कृषि इन्र्टन, कृषि तथ्याङ्कहरु संकलन, कृषि व्यवसाय विकास सहयोग, किसान कल सेन्टर सन्चालन लगायत संघ र स्थानीय तह बिच सेतुको काम गर्ने जिम्मेवारी यस कार्यालयको रहेको छ ।


View More

Legal documents
Title Download
किसान-सरकार हातेमालो कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५
ग्रामिण कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत संभार कार्यविधि, २०७५
कृषि सिचाई कार्यविधि-२०७५
कृषि हाटबजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा संचालान कार्यविधि, २०७५
साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट)विकास कार्यक्रम्संचालन कार्यविधि-२०७३
व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (व्लक) विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३
View More
Title Download
नेपालको संबिधान
संबिधान सभा सचिबालय
थप हेर्नुहोस्
Title Download
अर्गानिक (प्राङ्गारिक) कृषि मिसन कार्यक्रम संचालान्निर्देशिका, २०७६
थप हेर्नुहोस्
News/ Notices
Title Download
सूचनाहरु
प्राविधिक विद्यालय मार्फत सिक्दै कमाउदै कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना
शदरमुकाम लक्षित तरकारी आत्मनिर्भर कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना
व्यवसायिक खाद्यान्न बालि प्रवर्द्धन (बिउ उत्पादन) कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना
कृषि व्यवसायमा विधुत प्रयोग गरि सिंचाई गर्ने कृषकका लागि विधुत महशुलमा अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना
View More

© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, रुकुम
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.